Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 27- 2020
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 27- 2020 (29/06/2020 05:26 PM)

          1. Ngày 25/6/2020, UBND huyện có Công văn số 1324/UBND-KT&HT về việc: Phòng chống, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và các công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020. Theo đó UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn; chủ đầu tư, chủ quản lý, các đơn vị liên quan, điện lực, viễn thông trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, qui định về phòng chống thiên tại theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Nghệ An. Chủ động rà soát, kiểm tra các công trình phòng chống bão lũ, kênh mương để gia cố và bảo vệ; cắt tỉa cây xanh, đảm bảo an toàn lưới điện; an toàn mạng viễn thông; thường xuyên nhắc nhở nhân dân và kiểm tra việc gia cố, giằng chống nhà cửa, mái lợp... xây dựng và bổ sung các phương án và dụng cụ phòng, chống bão lụt. Xử lý nhanh khi có sự cố xẩy ra... đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

          2. Cũng trong ngày 25/6/2020, UBND huyện có Công văn số 1338/UBND-KT&HT về việc: Đôn đốc giải tỏa vi phạm hành lang giao thông năm 2020. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn: Tổ chức tuyên truyền về chấp hành ATGT bằng nhiều hình thức. Yêu cầu 37 xã, thị trấn đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm về hành lang giao thông, chống tái lấn chiếm hàng lang vào ngày 30/6/2020.

          3. Với mục đích nhằm tổng kết đánh giá kết quả 10 năm thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đồng thời tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện chiến lực nói trên. Ngày 23/6/2020, UBND huyện ban hành kế hoạch số 110/KH-UBND về: Tổng kết chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng triển khai chiến lược giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn huyện Diễn Châu. UBND huyện yêu cầu: Công tác tổng kết phải nghiêm túc triển khai từ cấp xã đến cấp huyện, phải thiết thực hiệu quả, tiết kiệm. Đánh giá đúng thực trạng và kết quả, phải tổng kết được kinh nghiệm từ đó xây dựng chiến lược cho giai đoạn 10 năm tiếp theo 2021 - 2030. Gắn công tác tổng kết với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm qua. Về thời gian tổng kết: Cấp xã, thị trấn tổ chức tổng kết xong trước 20/8, cấp huyện tổng kết trong tháng 9/2020

          4. Để công tác phòng chống đuối nước trẻ em ngày càng đi vào chiều sâu, được các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân quan tâm thực hiện tốt. Ngày 23/6/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về: Kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn huyện năm 2020. Theo đó UBND huyện yêu cầu: Thành lập đoàn kiểm tra  về tình hình thực hiện công tác phòng chống đuối nước tại các địa phương trong toàn huyện. Tiến hành kiểm tra nghiêm túc, đảm bảo qui trình; qua kiểm tra phải rút ra được những vấn đề cần quan tâm để tham mưu cho công tác chỉ đạo và giúp cho cơ sở khắc phục những hạn chế, tồn tại. UBND các xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan. Thời gian kiểm  tra từ nay cho đến hết tháng 8/2020.

 

                                                                            Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu