Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 1-2019
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 1-2019 (09/04/2019 07:54 AM)

1. Đầu tháng 4/2109, bắt đầu vào mùa nắng nóng, UBND huyện đã có Công văn số 523/CV-UBND, về việc tăng cường công tác PCCC trên địa bàn huyện. Để hạn chế tối đa các vụ cháy nổ xẩy ra, UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng các các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã thị trấn, các doanh nghiệp các cơ sở sản xuất kinh kinh doanh và các chủ rừng, thực hiện tốt: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về PCCC. Nêu cao tinh thần cảnh giác, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ kịp thời; thường xuyên kiểm tra rà soát công tác đảm bảo PCCC tại đơn vị, cơ sở. Bổ sung trang thiết bị và lực lượng PCCC, có các phương án PCCC và cứu hộ cứu nạn. Chuẩn bị tốt mọi mặt theo phương châm 4 tại chỗ; khi phát hiện nguy cơ cháy nổ, gọi báo tới số 114.

2. Nhằm mục đích tuyên truyền, vận động, kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi hành vi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nilon khó phân hủy gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và hệ sinh thái.  Ngày 26/3 vừa qua, UBND huyện có Công văn số 503/CV-UBND về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn huyện Diễn Châu. UBND huyện đề nghị các phòng ban ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn phát động phong trào: Chống rác thải nhựa. Không sử sựng với sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nilon khó phân hủy. Kêu gọi toàn dân nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

3. Cuối tháng 3 vừa qua, UBND huyện có Công văn số 462 về việc: Tăng cường triển khai công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp, trọng điểm về trật tự an toàn xã hội (TTATXH) năm 2019. Thời gian qua UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp và đã đạt được một số kết quả, tạo sự chuyển biến trong nhân dân đã tích cực tham gia, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm. Tuy nhiên tình hình phức tạp vẫn diễn ra, trong đó 2 là xã Diễn Ngọc và Diễn Kỷ đang là địa bạn trọng điểm. Vì vậy UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện, các xã thị trấn và đặc biệt là 2 xã Diễn Ngọc và Diễn Kỷ tập trung thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch số 05, ngày 04/01/2018 cảu UBDN huyện về “ Chuyển hóa địa bàn phức tạp, trọng điểm về về trật tự an toàn xã hội đến năm 20120)

                                                                                               Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu