Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 14-2020
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 14-2020 (25/03/2020 03:35 PM)

                1. Dịch số xuất huyết đã xuất hiện trên địa bàn huyện, tính đến ngày 19/3 tại 2 xã Diễn Ngọc và Diễn Bích đã có 16 ca sốt xuất huyết. Dịch có khả năng lây lan sang các xã khác như: Diễn Hải, Diễn Kinh, Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Tân. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không để bùng phát lây lan ra diện rộng. Ngày 19/3/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch khẩn cấp số 58/KH-UBND, về Phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Diễn Châu. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện ngay công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, đặc biệt là các xã trọng điểm. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức phòng chống dịch cho người dân và vận động nhân dân vệ sinh nhà ở và khu vực cộng đồng. Triển khai ngay các biện pháp vệ sinh, diệt loăng quăng, bộ gậy, muỗi, phun thuốc vệ sinh môi trường... không để dịch sốt xuất huyết lây lan ra diện rộng.

                2. Ngày 19/03/2020, UBND huyện có Công văn số 518/UBND-YT về tổ chức cách ly người nhập cảnh, phòng chống dịch Covid -19. UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các biện pháp cách ly y tế tập trung tại Trạm Y tế đối với người đến, trở về từ các nước có dịch Covid – 19. Gồm các nước trong khối ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Châu Âu. UBND xã, thị trấn mở rộng khu vực cách ly tại trạm Y tế. Trong thời gia tổ chức cách ly tập trung, trạm Y tế không tổ chức điều trị nội trú, việc tiêm chủng chuyển về nhà Văn hóa xóm hoặc trường Mần non.

                3. Cũng thuộc nội dung phòng chống dịch Covid – 19. Ngày 18/3/2020, UBND huyện đã có Hướng dẫn số 498/UBND-YT, việc việc Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phành chống dịch Covid – 19. Theo đó UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, Bện viện đa khoa Diễn Châu, UBND các xã thị trấn tổ chức truyền thông rộng rãi để người dẫn hiểu được sự cần thiết phải cách ly y tế đối với những trường hợp trở về từ vùng có dịch, nghi nhiễm... thực hiện kiểm tra giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà, cơ ở y tế. Tiến hành cưỡng chế đối với những người không chấp hành. Hướng dẫn thực hiện các qui định khi cách ly y tế.

                4. Ngày 19/3/2020, UBND huyện có Công văn số 509/UBND-VP, về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công “ trên cổng thông tin điện tử Nghệ An. Theo đó UBND huyện giao cho: Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Phổ biến và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia, hưởng ứng cuộc thi; tăng cường tuyên truyền, vận động học sinh trong các nhà trường (đủ 15 tuổi trở lên); hội viên các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực  hưởng ứng tham gia cuộc thi. Thời gian  các đơn vị phát động: Từ ngày 16/4 đến ngày 01/5/2020; thời gian tham gia cuộc thi: Bắt đầu từ 04/5 – 01/6/2020. Cách thức tham gia cuộc thi: Người dự thi truy cập vào Cổng TTĐT tỉnh  Nghệ An, rồi vào mục cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” rồi làm theo hướng dẫn.

                                                                                  Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu