Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diễn Châu
 
Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diễn Châu (25/01/2019 05:28 PM)

Thông báo của UBND huyện


Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh


Báo cáo Kế hoạch sử dụng đất


Biểu số liệu quy hoạch cụ thể


Bản đồ quy hoạch dạng pdf


Bản đồ quy hoạch dạng dgn


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu