Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Nghị định 122/2018/NĐ-CP – Để nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
 
Nghị định 122/2018/NĐ-CP – Để nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (25/03/2020 03:39 PM)

Ngày 17/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ – CP  quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “p văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân ph văn hóa”.

Đây là văn bản pháp lý quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nếu như từ năm 2018 trở về trước việc xét tặng các danh hiệu văn hóa chủ yếu dựa vào Thông tư số 12/TT – BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì từ năm 2019 trở đi Thông tư này được thay thế bởi Nghị định số 122/2018/NĐ – CP với 4 chương 21 điều và 14 biểu mẫu, quy định rất rõ ràng, đầy đủ các nội dung như: Phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, thời gian….Đặc biệt là quy trình và tiêu chuẩn xét tặng “ Gia đình văn hóa” ; “ Khu dân cư văn hóa” (điều 6, điều 12 NĐ) hay các trường hợp không được xét tặng “ Gia đình văn hóa” ; “ Khu dân cư văn hóa”(điều 7, điều 13 NĐ), cùng với thang bảng điểm rất cụ thể đã giúp cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp, nhất là cấp huyện và cấp xã triển khai thuận lợi và đúng quy định từ đó nâng cao chất lượng bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện việc đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện Diễn Châu đã tăng cường tập huấn cho Ban chỉ đạo các xã, thị trấn và ban công tác mặt trận các thôn, khối xóm và hướng dẫn các địa phương từ khâu đăng ký danh hiệu đến việc thống nhất cách thức triển khai thực hiện. Do đó, năm 2019 việc bình xét và công nhận danh hiệu văn hóa có chuyển biến tích cực, đạt  được những kết quả nhất định, cụ thể là: Gia đình văn hóa đạt 83,1%; 231/288 khu dân cư văn hóa (đạt 80,02 %); 194 cơ quan, đơn vị văn hóa; 195 dòng họ văn hóa; 02 xã văn hóa nông thôn mới; 26 mô hình văn hóa các loại.

Bước sang năm 2020, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tiếp tục tuyên truyền Nghị định 122/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan đến tận các khu dân cư, các hộ gia đình, đồng thời tăng cường tập huấn, hướng dẫn Ban chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đúng các nội dung quy định trong Nghị định để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa./.

 

Tổng hợp: Nguyễn Nhã Sơn

Phòng VHTT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu