Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông báo về việc chuyển Thư viện huyện Diễn Châu đến địa điểm mới
 
Thông báo về việc chuyển Thư viện huyện Diễn Châu đến địa điểm mới (11/01/2021 04:24 PM)

UBND HUYỆN DIỄN CHÂU

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO

VÀ TRUYỀN THÔNG

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------

 

 

Diễn Châu, ngày 11 tháng 01 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO
  Về việc chuyển Thư viện huyện Diễn Châu đến địa điểm mới

-------------------

 

Để thực hiện tốt hơn việc quản lý và tổ chức hoạt động, nay Thư viện huyện Diễn Châu được chuyển từ Khối 3, Thị trấn đến địa điểm mới thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu (Cơ sở 2,  Xóm 10, xã Diễn Thành- Cạnh sân vận động huyện).

Từ ngày 14/01/2021, Thư viện trở lại hoạt động bình thường để phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của độc giả, cán bộ và nhân dân huyện nhà.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu trân trọng thông báo!

 

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Hải

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu