Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 2-2019
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 2-2019 (12/04/2019 10:47 AM)

                1. Nhằm đối phó với nguy cơ cháy rừng, ngày 10/4 UBND huyện Diễn Châu đã có Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND về tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã có rừng và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng); Hạt trưởng hạt Kiểm lâm; Trưởng phòng NN&PTNT, trưởng các Phòng, Ban, Ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ cấp bách về phòng chống cháy rừng: Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo cháy rừng hàng ngày; kiểm tra thường xuyên công tác phòng cháy rừng. Kiện toàn lực lượng chữa cháy rừng từ huyện đến xã, xóm; ký kết qui chế, cam kết PCCCR; chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ phương tiện chữa cháy rừng. Duy trì chế độ trực PCCCR từ 15/4 – 15/9 là 24/24 giờ hàng ngày. Đảm bảo gác cửa rừng và tuần tra bảo vệ rừng; kiểm tra các hoạt động sử dụng lửa trong rừng và ven rừng; chú trọng thực hiện các nghiệp vụ PCCCR. UBND huyện sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu các xã, nếu để xẩy ra cháy rừng.

2. Đầu tháng 4/2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2019. Kế hoạch yêu cầu huy động cộng đồng và mọi nguồn lực xã hội trong việc đầu tư  phát triển văn hóa đọc sách và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày sách Việt Nam và ngày hộ đọc sách 21/4; Các cấp, các ngành, các xã thị trấn, trường học... phải đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong nhân dân góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách. Theo đó, UBND huyện sẽ tổ chức ngày hội đọc sách tại trường THCS Diễn Hải vào ngày 18/4 với sự tham gia của 5 trường THCS và 5 trường TH trong vùng. Thư Viện tỉnh nghệ An cũng sẽ có gian trưng bày để đọc sách tại đây.  Ngày hội đọc sách 21/4, với các hoạt động như: Thi trưng bày góc thư viện; thi kể chuyện theo sách; các câu hỏi giao lưu giao giữa các em học sinh. Riêng các trường học còn lại, UBND huyện giao cho Phòng GD &ĐT chủ trì phối hợp với các trường học, tổ chức ngày hội đọc sách tại trường, thời gian tổ chức trước ngày 21/4.

3. Ngày 02/4/2019, UBND huyện có Công văn số 576/UBND-KT&HT, về việc triển khai chương trình tuần lễ Thương hiệu Quốc gia, chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4. Theo đó UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành; UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ và nhân dân để hưởng ứng và có những việc  làm thiết thực trong tuần lễ Thương hiệu Quốc gia, chào mừng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4; khuyến khích sử dụng các sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia gắn với ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

                4. UBND huyện vừa có Công văn số 627/UBND-TP, về việc thực hiện Kế hoạch số193/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Đề án: “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016 đến năm 2021” trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019. Căn cứ vào tình hình thực tế,  UBND huyện chọn 8 xã gồm: Diễn Thành, Diễn Hải, Diễn Hùng, Diễn Yên, Diễn Bích, Diễn ngọc, Diễn Kỷ, Diễn Xuân là các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật để chỉ đạo thực hiện Đề án. Các phòng ban ngành cấp huyện, UBND các xã nói trên, tham mưu để tổ chức 3 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại các địa bàn trọng điểm. Để từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

 

                                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu