Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành 19
 
Thông tin chỉ đạo điều hành 19 (04/10/2019 10:41 AM)

                1. Ngày 02/10/2019, UBND huyện ban hành kế hoạch số 139/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Theo đó UBDN huyện yêu cầu: Phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai nhiệm vụ tuyển quân phải đúng qui trình, qui định của pháp luật, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. Thời gian về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 như sau: Sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại 39 xã, thị trấn trong tháng 11/2019; từ 09 – 19/12/2019 khám sức khỏe tại huyện; công tác xét duyệt, chốt quân số, hợp đồng với các đơn vị nhận quân diễn ra từ cuối tháng 12/2019 đến đầu tháng 1/2020; Dự kiến giao quân vào trung tuần tháng 2/2020.UBND huyện cũng đã phân công giao nhiệm vụ cho các phòng ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, các xã thị trấn làm tốt nhiệm vụ  tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

                2. Cuối tháng 9/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 1850 về việc: Tăng cường công tác thu và sử dụng các loại quĩ; huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng; các khoản tài trợ và đóng góp tự nguyện tại các trường học trên địa bàn huyện. Theo đó UBND huyện yêu cầu: HĐND - UBND các xã thị trấn rà soát lại các văn bản, nghị quyết liên quan đến việc thu chi các loại quĩ, huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, nếu trái thẩm quyền và sai qui định của pháp luật thì kịp thời bãi bỏ. Đồng thời tuyên truyền phổ biến về các chủ trương thu các loại quĩ theo qui định của pháp luật và huy động, vận động ủng hộ. Tuyệt đối không gò ép, áp đặt việc đóng góp. Đối với các trường học tuyệt đối không đặt ra các khoản thu, các khoản huy động đóng góp, đóng góp tự nguyện của nhân dân trái với pháp luật. Đối với các khoản huy động đóng góp tự nguyện thì không được ép buộc, không đề ra mức đóng góp, không giao chỉ tiêu cho các lớp.

3. Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tiến cấp độ 4 . Ngày 30/9/2019, UBND huyện có Công văn số 1902 về việc hưởng ứng thanh toán tiền điện bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Điện lực Diễn Châu tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và người dân không dùng tiền mặt để thanh toán tiền điện mà tham gia các giải pháp thanh toán qua mạng internet, thanh toán tại giao dịch ngân hàng qua chuyển khoản, ví điện tử... tiến tới toàn dân thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

                4. Ngày 30/9/2019, UBND huyện có Công văn số 1903/UBND-KT&HT, về việc triển khai các các giải pháp ngăn chặn, chống chế dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện. UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND các xã thị trấn phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Nắm bắt diễn biến thị trường nhằm ổn định mặt hàng thực phẩm thịt lợn, có giải pháp đảm bảo lưu thông, tránh gây bất ổn thị trường. Đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán thịt lợn trái phép từ các vùng dịch và vùng bị uy hiếp dịch, vùng đệm ra ngoài.

                                                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu