Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 11-2020
 
Thông tin chỉ đạo điều hành số 11-2020 (13/03/2020 06:37 PM)

                1. Trước sự diễn biến phức tập, lây lan nhanh chống của dịch bệnh Covid 19. Để chủ động trong công tác phòng chống, phát hiện ngăn chặn lây lan dịch bệnh, cách ly kịp thời các trường hợp nghi nhiễm bệnh Covid 19 trên địa bàn. Ngày 09/3/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về Tổ chức cách ly điều trị dịch bệnh Covid – 19. UBND huyện yêu cầu: Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 của huyện; các phòng, ban, ngành, tổ chức đoàn thể; các xã thị trấn triển khai ngay Kế hoạch này. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện khai báo y tế toàn dân, khai báo tất cả các trường hợp đi về từ nước ngoài, từ vùng dịch trong nước về.... Đồng thời tổ chức cách ly phòng chống và điều trị dịch bệnh Covid -19 trong toàn huyện với 3 cách hình thức là: cách ly tại nhà; cách ly tập trung tại các cơ sở y tế; cách ly điều trị tại Khoa Lây Bệnh viện đa khoa huyện: đối với các trường hợp  qua khám sàng lọc có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở.

                2. Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid 19. Trước một số thông tin dư luận, cũng như thực tế hiện nay các mạng xã hội như: Facebook, Messengger, Zalo xuất hiện một số cá nhân rao bán Thẻ phòng chống dịch Covid 19. Ngày 11/3/2020, UBND huyện đã có Công văn số 421/UBND-KT&HT về việc Tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, phòng chống việc lợi dụng tình hình dịch Covid-10 để bán hành trục lợi. Theo đó Công văn khẳng định hiện ngành Y tế chưa có một loại văn bản nào công bố có Thẻ có chức năng phòng chức bệnh Covid-19. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn bằng nhiều hình thức tuyên truyên, thông tin đến người dân về thông tin trên là không đúng, không có loại thẻ phòng chống bệnh dịch Covid-19. Người dân không được kẻ xấu lợi dụng. Đồng thời yêu cầu cơ  quan Công an vào cuộc, điều tra làm rõ đối tượng rao bán không đúng và tung tin giả trên mạng xã hội.

                3. Ngày 06/3/2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND, về Đăng kí nghĩa vụ quân sự năm 2020. Theo đó UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo các nội dung của Kế hoạch, tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi NVQS, DQTV, Dự bị động viên. Thời gian tổ chức và hoàn thành đăng ký là từ 11/3 – 17/4/2020.

                4. Với mục đích đào tạo nghề để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, làm chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Póp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện trong năm 2020 đạt 72%. Ngày 05/3/2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn phối hợp để công tác đào tạo nghề thiết thực hiệu quả. Phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, cung ứng được lao động có tay nghề đảm bảo chất lượng cho thị trường trong và ngoài huyện. Đào tạo đúng đối tượng và đúng chính sách. Không tổ chức dạy nghề và học nghề khi chưa dự báo được nơi làm việc và thu nhập sau đào tạo. Kế hoạch cũng đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp, phân công tổ chức thực hiện.

 

                                                                                                                Tổng hợp: Võ Ngọc Sơn

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu