Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch công tác Huyện ủy tháng 01/2020
 
Lịch công tác Huyện ủy tháng 01/2020 (08/01/2020 09:00 AM)

 ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

HUYỆN UỶ DIỄN CHÂU

                                        *

  Số 01-CTr/HU

 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

--------------------------

              Diễn Châu, ngày 03 tháng 01 năm 2020

 

                                                                                        CHƯƠNG TRÌNH

                                                                                 công tác tháng 01 năm 2020

-----

 

Trọng tâm công tác: Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong tháng có:

                - Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (05/01);

                - Ngày thành lập Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (06/01).

 

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

01

Nghỉ Tết Dương lịch 2019.

02

Năm

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân tại Hội trường tiếp công dân UBND huyện (Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp chuẩn bị).

03

Sáu

Ngày sinh hoạt Đảng.

04

Bảy

Chiều: Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp chuẩn bị).

05

CN

Nghỉ cuối tuần.

Tối: Chương trình "Tết vì người nghèo Xuân Canh Tý 2020”.

06

Hai

Tổng kết công tác Dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm Dân vận chính quyền" 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Tỉnh ủy.

07

Ba

Đi cơ sở.

08

 

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị).

09

Năm

Tổng kết công tác Y tế và An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị).

10

Sáu

Đi cơ sở.

11

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

12

CN

Nghỉ cuối tuần.

13

Hai

Tổng kết ngành Tài chính (UBND huyện chuẩn bị).

14

Ba

Tổng kết công tác Tôn giáo (UBND huyện chuẩn bị).

15

Sáng:

- Tổng kết công tác Nội chính năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Tỉnh ủy.

- Tổng kết công tác Văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Tỉnh ủy.

- Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 01/2020.

Chiều: Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Tỉnh ủy.

16

Năm

Sáng: Tổng kết công tác Kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Tỉnh ủy.

Chiều: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tại Tỉnh ủy.

17

(23/12AL)

Sáu

Sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể (Văn phòng Huyện ủy thông báo chuẩn bị).

Chiều: Gặp mặt Đảng viên gốc giáo (Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp chuẩn bị).

18

(24/12AL)

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

19

(25/12AL)

CN

Nghỉ cuối tuần.

20

(26/12AL)

Hai

Đi cơ sở.

21

(27/12AL)

Ba

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy nghe và cho ý kiến:

1. Đề án số 06-ĐA/HU, ngày 24/2/2016 về xây dựng thế trận khu vực phòng thủ huyện vững chắc trong tình hình mới để chủ động đối phó thắng lợi với mọi tình huống giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày 24/2/2016 xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, dự bị động viên huyện Diễn Châu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020 (BCH Quân sự huyện chuẩn bị).

2. Kế hoạch số 21-KH/HU, ngày 15/01/2016 thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu, giai đoạn 2016-2020; Chương trình số 22-CT/HU, ngày 18/01/2016 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (UBND huyện chuẩn bị).

3. Báo cáo đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình, đề án, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXX (UBND huyện chuẩn bị).

4. Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Đền Cuông năm 2020 (UBND huyện chuẩn bị).

5. Nhiệm vụ trước, trong, sau Tết Nguyên đán, mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020 (UBND huyện, Công an huyện và các đơn vị liên quan chuẩn bị).

6. Đề án số 07-ĐA/HU, ngày 24/2/2016 về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận trên địa bàn giai đoạn 2015-2020 (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị).

7. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị).

8. Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên (Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị).

22

(28/12AL)

 

Thường trực Huyện ủy thăm và chúc Tết các đơn vị trực Tết Nguyên đán năm 2020 (Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND- UBND huyện chuẩn bị).

23

(29/12AL)

Năm

Nghỉ Tết Nguyên đán.

24

(30/12AL)

Sáu

Nghỉ Tết Nguyên đán.

25

(01/01AL)

Bảy

Nghỉ Tết Nguyên đán.

26

(02/01AL)

CN

Nghỉ Tết Nguyên đán.

27

(03/01AL)

Hai

Nghỉ Tết Nguyên đán.

28

(04/01AL)

Ba

Nghỉ Tết Nguyên đán.

29

(05/01AL)

- Nghỉ Tết Nguyên đán.

- Lãnh đạo huyện đi công tác tại Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.

30

(06/01AL)

Năm

Sáng: Lễ trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" (UBND huyện chuẩn bị).

Chiều: Thường trực Huyện uỷ làm việc tập thể nghe và cho ý kiến đánh giá tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán (UBND huyện chuẩn bị).

31

(07/01AL)

Sáu

Đi cơ sở.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh uỷ,

- Đ/c Hợp, UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy,

- Đ/c Hòa, TUV, GĐ Kho bạc tỉnh,

- Đ/c Thế, P.TPTH, VPTU,

- Đ/c Tâm, P.TPNV3, UBKT Tỉnh ủy,

- Đ/c Nga, P.TP MTTQĐT BDV Tỉnh ủy,

- Đ/c Sơn, CVC BTC Tỉnh uỷ,

- Đ/c Tuyết, CV BNC Tỉnh ủy,

- Đ/c Hà, CV UBKT Tỉnh ủy,

- Đ/c Minh, CV BTG Tỉnh ủy,

 

 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

- Thường trực HĐND&UBND huyện,

- Các Ban Đảng, MTTQ, đoàn thể cấp huyện,

- Văn phòng HĐND&UBND huyện,

- Chánh, Phó CVP Huyện ủy,

- Cán bộ cơ quan Huyện uỷ chỉ đạo cơ sở,

- Đảng ủy, chi bộ cơ sở (qua hộp thư công vụ),

- Lưu VPHU.

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu