Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch Công tác tháng 10/2018 của Huyện ủy
 
Lịch Công tác tháng 10/2018 của Huyện ủy (02/10/2018 10:53 AM)

 ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

HUYỆN UỶ DIỄN CHÂU

                                        *

 Số 10 - CTr/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

---------------------------------------

            Diễn Châu, ngày 01tháng 10 năm 2018

 

                                                                                          CHƯƠNG TRÌNH

                                                                                   công tác tháng 10 năm 2018.

-----

 

Trọng tâm công tác:

               - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII);

               - Kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018;

Trong tháng có:

      - Ngày Quốc tế Người cao tuổi  (01/10);

      - Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10);          

      - Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu IV (15/10);

      - Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng: Tổ chức 14/10; Dân vận 15/10; Kiểm tra Đảng 16/10; Văn phòng Cấp ủy 18/10;

      - Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10);      

      - Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10);

      - Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10).

                                                                                                              

 

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

 

01

Hai

Giao ban công tác.

 

02

Ba

Đi cơ sở.

 

03

Sinh hoạt Đảng.

 

04

Năm

Đi cơ sở.

 

05

Sáu

Đi cơ sở.

 

06

Bảy

- Lễ kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng - Trung Đô, 10 năm thành phố Vinh đô thị loại I.

- Nghỉ cuối tuần.

 

07

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

08

Hai

Giao ban Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn (Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND phối hợp chuẩn bị).

 

09

Ba

Sáng: Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Kiểm tra Đảng tại tỉnh.

 

10

Đại hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

11

Năm

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018; triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị).

 

12

Sáu

Sáng: Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

 

13

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

14

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

15

Hai

Giao ban công tác.

 

16

Ba

Giao ban khối Nội chính (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị).

 

17

Đi cơ sở.

 

18

Năm

Đi cơ sở.

 

19

Sáu

- Họp Báo cáo viên tại Tỉnh ủy.

- Tập huấn công tác QLNN về tôn giáo (UBND huyện chuẩn bị).

 

20

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

21

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

22

Hai

Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 10/2018.

 

23

Ba

Đi cơ sở.

 

24

Đi cơ sở.

 

25

Năm

Họp báo cáo viên cấp huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị).

 

26

Sáu

Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể (Văn phòng Huyện ủy thông báo chuẩn bị).

 

27

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

28

CN

- Nghỉ cuối tuần.

Tối: Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn.

 

29

Hai

Giao ban công tác.

 

30

Ba

             Họp Ban Thường vụ Huyện ủy: nghe và cho ý kiến:

1. Chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND huyện (Thường trực HĐND huyện chuẩn bị).

2. Kết quả thực hiện hoạt động của MTTQ và các đoàn thể cấp huyện (Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chuẩn bị).

3. Kết quả thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của BTV Tỉnh ủy về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện gắn với thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp (Ban Tuyên giáo Huyện  ủy chuẩn bị).

4. Kết quả 02 năm thực hiện Kế hoạch số 61-KH/HU, ngày 03/10/2016 thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

5. Kết quả 02 năm thực hiện Kế hoạch số 63-KH/HU ngày 28/10/2016 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; kết quả tổng hợp thực hiện Kế hoạch cá nhân chuyên đề năm 2018 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị).

6. Công tác cán bộ, đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

 

31

Đi cơ sở.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh uỷ,

- Đ/c Hợp, UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy,

- Đ/c An, TUV, Phó CNUBKT Tỉnh ủy,

- Đ/c Sơn, CV BTC Tỉnh uỷ,

- Đ/c Lương, CVP, BTG Tỉnh ủy,

- Đ/c Tâm, P.TPNV3, UBKT Tỉnh ủy,

- Đ/c Hùng, P.TPTH, VPTU,

- Đ/c Tuyết, CV BNC Tỉnh ủy,

- Đ/c Nga, P.TP MTTQĐT BDV Tỉnh ủy,

 

 

 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

- Thường trực HĐND-UBND huyện,

- Các Ban Đảng, MTTQ, đoàn thể cấp huyện,

- Chánh, Phó Văn phòng Huyện ủy,

- Văn phòng HĐND&UBND huyện,

- Cán bộ cơ quan Huyện uỷ chỉ đạo cơ sở,

- Đảng ủy, Chi bộ cơ sở (qua hộp thư công vụ),

- Lưu VPHU.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu