Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch Công tác tháng 8/2019 của Huyện ủy Diễn Châu
 
Lịch Công tác tháng 8/2019 của Huyện ủy Diễn Châu (02/08/2019 05:01 PM)

 ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

HUYỆN UỶ DIỄN CHÂU

                                        *

   Số 08-CTr/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

----------------------------------

              Diễn Châu, ngày 01 tháng 8 năm 2019

 

 

                                                                                    CHƯƠNG TRÌNH

                                                                                 công tác tháng 8 năm 2019

-----

Trọng tâm công tác:

- Đôn đốc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khóa XII),

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.      

Trong tháng có:

     - Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8),

     - Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8),

     - Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8),

     - Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Nghệ An (21/8),

     - Ngày Diễn Châu giành chính quyền (21/8).

        

 

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

 

01

Năm

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân tại Hội trường tiếp công dân UBND huyện (VPHU và Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp chuẩn bị).

 

02

Sáu

Tập huấn các Ban và HĐND xã, thị trấn (02-03/8/2019)(Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị).

 

03

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

04

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

05

Hai

Ngày sinh hoạt Đảng.

 

06

Ba

Hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2019 (UBND huyện chuẩn bị).

 

07

Đi cơ sở.

 

08

Năm

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại huyện về việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp chuẩn bị).

 

09

Sáu

Đi cơ sở.

 

10

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

11

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

12

Hai

Phân công công tác tuần.

 

13

Ba

Đi cơ sở.

 

14

Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể nghe và cho ý kiến: Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn huyện (UBND huyện chuẩn bị).

 

15

Năm

Đi cơ sở.

 

16

Sáu

Giao ban công tác nội chính (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị).

 

17

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

18

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

19

Hai

Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 8/2019.

 

20

Ba

- Họp báo cáo viên tại Tỉnh ủy.

- Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019; triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 (UBND huyện chuẩn bị).

 

21

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" (Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện chuẩn bị).

 

22

Năm

Đại hội thi đua "Cựu Chiến binh gương mẫu" lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019 (Ban Thường vụ Hội CCB huyện chuẩn bị).

 

23

Sáu

Họp Thường trực HĐND huyện (Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị).

 

24

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

25

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

26

Hai

Phân công công tác tuần.

 

27

Ba

- Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể (VPHU thông báo chuẩn bị).

- Hội thi "Tuyên truyền viên, Báo cáo viên pháp luật giỏi" (27,28/8/2019) (UBND huyện chuẩn bị).

 

28

Đi cơ sở.

 

29

Năm

Họp Báo cáo viên cấp huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị).

 

30

Sáu

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy: nghe và cho ý kiến:

1. Kết quả 04 năm thực hiện: Đề án số 02-ĐA/HU, ngày 30/11/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân" (UBND huyện chuẩn bị).

2. Kết quả 03 năm thực hiện:

- Đề án số 15-ĐA/HU, ngày 22/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2016 - 2020" (UBND huyện chuẩn bị);

- Đề án số 16-ĐA/HU, ngày 12/7/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "Xóa địa bàn phức tạp về ma túy trên địa bàn huyện Diễn Châu giai đoạn 2016 - 2020" (Công an huyện chuẩn bị).

3. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị).

4. Công tác cán bộ, đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

 

31

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh uỷ,

- Đ/c Hợp, UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy,

- Đ/c An, UVBTV, CNUBKT Tỉnh ủy,

- Đ/c Sơn, CVC BTC Tỉnh uỷ,

- Đ/c Thế, P.TPTH, VPTU,

- Đ/c Minh, CV BTG Tỉnh ủy,

- Đ/c Tâm, P.TPNV3, UBKT Tỉnh ủy,

- Đ/c Tuyết, CV BNC Tỉnh ủy,

- Đ/c Nga, P.TP MTTQĐT BDV Tỉnh ủy,

 

 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

- Thường trực HĐND&UBND huyện,

- Các Ban Đảng, MTTQ, đoàn thể cấp huyện,

- Văn phòng HĐND&UBND huyện,

- Chánh, Phó CVP Huyện ủy,

- Cán bộ cơ quan Huyện uỷ chỉ đạo cơ sở,

- Đảng ủy, chi bộ cơ sở (qua hộp thư công vụ),

- Lưu VPHU.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu