Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch công tác tháng 10 năm 2020 của Huyện ủy
 
Lịch công tác tháng 10 năm 2020 của Huyện ủy (06/10/2020 01:59 PM)

ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

HUYỆN UỶ DIỄN CHÂU

                                        *

Số       -CTr/HU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

------------------------------

Diễn Châu, ngày      tháng 9 năm 2020

 

                                                        CHƯƠNG TRÌNH

                                               Công tác tháng 10 năm 2020

----------

Trong tháng có:

- Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10).

- Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10).

- Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10).

- Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy: Tổ chức (14/10), Dân vận (15/10), Ủy ban Kiểm tra (16/10), Văn phòng (18/10).

- Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

01

Năm

Sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Họp BCH Đảng bộ tỉnh.

Giao ban công tác Nội chính (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị).

02

Sáu

Sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân (Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp chuẩn bị).

Chiều: Triển khai bổ cứu sản xuất vụ Đông và một số nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2020. (UBND huyện chuẩn bị)

03

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

04

CN

Nghỉ cuối tuần.

05

Hai

Sinh hoạt Đảng.

06

Ba

Đi cơ sở

07

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (UBND huyện, BCH Quân sự huyện chuẩn bị)

08

Năm

Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể (Văn phòng Huyện ủy thông báo chuẩn bị).

09

Sáu

Giao ban khối Dân vận (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị)

10

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

11

CN

Nghỉ cuối tuần.

12

Hai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân.

13

Ba

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy:

1- Cho ý kiến sửa đổi: Quy định 13 ngày 03/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định 14 ngày 03/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

(Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị).

2- Chương trình, nội dung kỳ họp thứ 14, HĐND huyện (Thường trực HĐND huyện chuẩn bị).

3 - Kết quả thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện gắn với thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp (Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện phối hợp chuẩn bị).

4- Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về Đề án "Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và Quyết định 673-QĐ/TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020" (Hội Nông dân huyện chuẩn bị).

5. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (UBND huyện chuẩn bị).

6. Bàn công tác tổ chức cán bộ, đảng viên (Ban Tổ chức Huyện uỷ chuẩn bị).

14

Đi cơ sở

15

Năm

Chiều: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.  

16

Sáu

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

17

Bảy

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

18

CN

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

19

Hai

Đi cơ sở

20

Ba

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân.

21

Họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 9/2020.

22

Năm

Đi cơ sở

23

Sáu

Đi cơ sở

24

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

25

CN

Nghỉ cuối tuần.

26

Hai

 Hội nghị báo cáo viên cấp huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị).

27

Ba

Đi cơ sở

28

Đi cơ sở

29

Năm

 Giao ban công tác Nội chính (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị).

30

Sáu

Đi cơ sở

31

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh uỷ,

- Đ/c Hợp, UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy,

- Đ/c Hải, TUV, GĐ Sở Tài chính,

- Đ/c Thế, P.TPTH, VPTU,

- Đ/c Trang, CVC BDV Tỉnh ủy,

- Đ/c Sơn, CVC BTC Tỉnh uỷ,

- Đ/c Tuyết, CV BNC Tỉnh ủy,

- Đ/c Hà, CV UBKT Tỉnh ủy,

- Đ/c Minh, CV BTG Tỉnh ủy,

 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

- Thường trực HĐND&UBND huyện,

- Các Ban Đảng, MTTQ, đoàn thể cấp huyện,

- Văn phòng HĐND&UBND huyện,

- Chánh, Phó CVP Huyện ủy,

- Cán bộ cơ quan Huyện uỷ chỉ đạo cơ sở,

- Đảng ủy, chi bộ cơ sở (qua hộp thư công vụ),

- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu