Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch Công tác tháng 9/2018 của Huyện ủy
 
Lịch Công tác tháng 9/2018 của Huyện ủy (04/09/2018 10:18 AM)

 ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

HUYỆN UỶ DIỄN CHÂU

                                        *

       Số 09 - CTr/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

-------------------------------------

            Diễn Châu, ngày 31 tháng 8  năm 2018

 

                                                                                                       CHƯƠNG TRÌNH

                                                                                                    công tác tháng 9 năm 2018.

-----

Trọng tâm công tác:

               - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII);

               - Kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

               - Khai giảng năm học 2018 - 2019.

Trong tháng có:

               - Ngày Quốc khánh (02/9);

               - Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9).    

 

                Ngày

Thứ

Nội dung và phân công chuẩn bị

 

01

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

02

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

03

Hai

Nghỉ bù Lễ Quốc khánh 02/9.

 

04

Ba

Sinh hoạt Đảng.

 

05

Khai giảng năm học mới.

 

06

Năm

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn hóa và Thông tin (UBND huyện chuẩn bị).

 

07

Sáu

Đi cơ sở.

 

08

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

09

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

10

Hai

Giao ban công tác.

 

11

Ba

Đi cơ sở.

 

12

Đi cơ sở.

 

13

Năm

Làm việc với Hội đồng giáo dục QP-AN Trung ương (UBND huyện chuẩn bị).

 

14

Sáu

Giao ban khối Nội chính (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị).

 

15

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

16

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

17

Hai

Tập huấn văn bản pháp luật mới (17, 18/9/2018) (UBND huyện chuẩn bị).

 

18

Ba

Họp báo cáo viên tại Tỉnh ủy.

 

19

Tập huấn công tác Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở (Ban Dân vận Huyện ủy và Phòng Nội vụ phối hợp chuẩn bị).

 

20

Năm

Giao ban khối  Dân vận Quý III/2018 (Ban Dân vận Huyện ủy chuẩn bị).

 

21

Sáu

Họp UBND huyện phiên tháng 9/2018.

 

22

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

23

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

24

Hai

Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể (Văn phòng Huyện ủy thông báo chuẩn bị).

 

25

Ba

Họp báo cáo viên cấp huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị).

 

26

      Họp Ban Thường vụ Huyện ủy: nghe và cho ý kiến:

1- Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Kế hoạch số 142-KH/HU, ngày 18/11/2013 về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (UBND huyện, các Ban Đảng chuẩn bị).  

2- Kế hoạch Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng - An ninh; thu chi ngân sách; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 (UBND huyện chuẩn bị).

3- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

4- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (UBND huyện chuẩn bị).

5- Công tác Kiểm tra, Giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 (UBKT Huyện ủy chuẩn bị).

6- Kết quả thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/11/2011 của Ban Bí thư về Tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện chuẩn bị).

7- Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị).

 

27

Năm

Giao ban công tác khoa giáo 9 tháng đầu năm 2018 (Ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị).

 

28

Sáu

     Hội nghị lần thứ mười sáu BCH Đảng bộ huyện:

- Nghe và cho ý kiến tình hình thực hiện kế hoạch Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 (UBND huyện chuẩn bị).

- Nghe kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Kế hoạch số 142-KH/HU, ngày 18/11/2013 về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (UBND huyện, các Ban Đảng chuẩn bị).  

 

29

Bảy

Nghỉ cuối tuần.

 

30

CN

Nghỉ cuối tuần.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh uỷ,

- Đ/c Hợp, UVBTV, Trưởng BTC Tỉnh ủy,

- Đ/c An, TUV, Phó CNUBKT Tỉnh ủy,

- Đ/c Sơn, CV BTC Tỉnh uỷ,

- Đ/c Lương, CVP, BTG Tỉnh ủy,

- Đ/c Tâm, P.TPNV3, UBKT Tỉnh ủy,

- Đ/c Hùng, P.TPTH, VPTU,

- Đ/c Tuyết, CV BNC Tỉnh ủy,

- Đ/c Nga, P.TP MTTQĐT BDV Tỉnh ủy,

 

 

 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện,

- Thường trực HĐND-UBND huyện,

- Các Ban Đảng, MTTQ, đoàn thể cấp huyện,

- Chánh, phó Văn phòng Huyện ủy,

- Văn phòng HĐND&UBND huyện,

- Cán bộ cơ quan Huyện uỷ chỉ đạo cơ sở,

- Đảng ủy, Chi bộ cơ sở (qua hộp thư công vụ),

- Lưu VPHU.

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu