Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại huyện Diễn Châu
 
Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương kiểm tra tại huyện Diễn Châu (13/09/2018 04:00 PM)


Sáng ngày 13/9, Đoàn cán bộ Hội đồng giáo dục Quốc phòng- An ninh (HĐ GDQP-AN)Trung ương do Thiếu tướng: Bùi Viết Thi- Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, cơ quan thường trực HĐ-GDQP- AN Trung ương dẫn đầu đã có buổi kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Diễn Châu.

 

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh từ năm 2017 đến tháng 9 năm 2018. Theo đó, HĐ GDQP -AN Diễn Châu đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy Quân sự huyện ban hành 39 văn bản các loại. Kết quả đến nay,  HĐ GDQP-AN huyện đã bồi dưỡng và cử đi bồi dưỡng cho các đối tượng 2, 3, 4  đều vượt chỉ tiêu giao. 11/11 trường học THPT đều thực hiện tốt chương trình môn học giáo dục quốc phòng với sự tham gia trên 10.000 học sinh. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục Quốc phòng và An ninh cho toàn dân được chú trọng.


Kết luận tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Bùi Viết Thi- Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ đã biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐGDQP-AN huyện Diễn Châu.

 

Kết luận tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Bùi Viết Thi- Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ đã biểu dương và đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐ GDQP-AN huyện Diễn Châu. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới HĐ GDQP-AN huyện  cần thực hiện tốt 6 nội dung, trong đó tập trung kiên toàn, rà soát nâng cao chất lượng hoạt động. Chủ động tham mưu rà soát để tổ chức bồi dưỡng công tác GDQP-AN trong các đối tượng. Gắn bố trí cán bộ với việc học tập kiến thức Quốc phòng an ninh. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn dân. Làm cho công tác Quốc phòng và An ninh trở thành động lực để thúc đẩy phát triển kinh kế xã hội.

 

                                                          Hồng Hạnh- Lê Đồng

                                                          Đài TT-TH Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu