Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu tập huấn nghiệp vụ truyền thanh cơ sở
 
Diễn Châu tập huấn nghiệp vụ truyền thanh cơ sở (24/11/2021 03:01 PM)


 

Sáng ngày 23/11, Phòng Văn hóa Thông tin Diễn Châu phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ truyền thanh cơ sở cho hơn 60 học viên là  chí lãnh đạo và công chức văn hóa của 37 xã, Thị trấn.

 Phòng Văn hóa Thông tin Diễn Châu phối hợp với Trung tâm Chính trị tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ truyền thanh cơ sở


Tại buổi tập huấn, các học viên được cán bộ Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu truyền đạt 5 nội dung gồm: Định hướng xây dựng Đài TTCS Công nghệ thông tin – Viễn Thông; một số vấn đề kỹ thuật hiện nay của Đài TTCS; kết cấu Bản tin cơ sở; thực hiện thông báo các loại văn bản trên đài TTCS; lớp tập huấn dành nhiều thời gian về kỹ năng khai thác và xử lý thông tin, kỹ năng xây dựng và thực hiện một chương trình phát thanh theo xu thế truyền thông hiện nay.

Hoạt động TTCS trên địa bàn Diễn Châu có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay đã có 32/37 Đài Truyền thanh không dây, có 29/37 xã, thị trấn hoàn thành và phát sóng theo hệ thống truyền thanh tự động, xã Diễn Lâm đã xây dựng Đài TTCS theo công nghệ thông tin - viễn thông. 

Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên  nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thanh ở cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhu cầu thông tin của nhân dân trên địa bàn.

Mai Giang

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu