Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu kiện toàn 71 tổ bảo vệ rừng
 
Diễn Châu kiện toàn 71 tổ bảo vệ rừng (12/03/2019 04:47 PM)


 

Ngày 11/3, UBND huyện Diễn Châu tổ chức hội nghị tổng kết ngành lâm nghiệp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Toàn huyện Diễn Châu có gần 7600 hecta rừng, độ che phủ đạt trên 20%.

 

 


Diễn Châu có gần 7600 hecta rừng, độ che phủ đạt trên 20%

 

Trong năm 2018, các hộ đã trồng được gần 119 hecta rừng sản xuất với 17.000 cây phân tán, khoanh nuôi tự nhiên gần 300 hecta. Khai thác trên 150 hecta rừng với  10.500m3 gỗ và 195 tấn nhựa thông, đạt giá trị gần 11 tỷ đồng. Huyện cũng đã kiện toàn 10 BCĐ, 9 trung đội và 71 tổ bảo vệ và phát triển rừng từ huyện đến xã với 1200 người tham gia. Nhân dân phát 2 km đường băng cản lửa và xây dựng 3 bảng tuyên truyền PCCCR. Các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 6 vụ, thu giữ trên 7,3m3 gỗ, 9 cá thể động vật hoang dã, 130kg mẫu động vật, xử phạt nộp ngân sách 157, 6 triệu đồng….

 

 


Các tập thể, cá nhân làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng được khen thưởng


Hội nghị đề ra 15 nhiệm vụ, giải pháp và ký cam kết với 9 xã có rừng về công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2019.

 

                                                         Mai Sao - Vân Anh

Trung tâm VHTTTT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu