Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ
 
Diễn Châu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ (12/09/2017 05:33 PM)


 

Từ ngày 11-13/9, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Diễn Châu đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ công tác hội cho 125 người trong Ban thường vụ Hội LHPN của 39 xã thị trấn. Tham gia lớp bồi dưỡng các thành viên Ban thường vụ Hội đã được tiếp thu 6 chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin; Đảng cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị; phương thức lãnh đạo của Đảng; Vị trí vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội phụ nữ Việt Nam; tính chất và hoạt động của hội phụ nữ cơ sở. Lớp bồi dưỡng cũng triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Qua đó, mỗi tổ chức hội sẽ xây dựng chương trình hoạt động gắn với tình hình thực tế của địa phương để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đem lại những hiệu qua thiết thực qua các phong trào do Hội phát động./.

 

Vân Anh

Đài TTTH Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu