Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu mô hình sản xuất giống cà chua ghép
 
Diễn Châu mô hình sản xuất giống cà chua ghép (12/09/2017 05:35 PM)


 

Trong vụ đông năm 2017, UBND huyện Diễn Châu triển khai thực hiện mô hình sản xuất giống cà chua ghép với quy mô 50 nghìn cây giống tại xã Diễn Thành. Tham gia mô hình có 7 hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà kín, trang thiết bị, được cán bộ Sở khoa học công nghệ chuyển giao kỹ thuật. Cây cà chua ghép cho hiệu quả kinh tế rất cao trên đồng ruộng Diễn Châu từ 15-20 triệu đồng/sào. Trước đây, bà con nông dân Diễn Thành phải mua cây tận Hà Nội với giá cao mà tỷ lệ hao hụt nhiều.  Vì vậy, nếu mô hình thành công sẽ giúp bà con Diễn Châu chủ động được nguồn giống cà chau ghép và giảm bớt chi phí trong quá trình sản xuất.

 

Mai Giang

Đài TT-TH Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu