Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu: 1100 lao động có việc làm từ may công nghiệp
 
Diễn Châu: 1100 lao động có việc làm từ may công nghiệp (04/12/2018 04:30 PM)


Hiện nay việc thu hút đầu tư các nhà máy may công nghiệp xuất khẩu vào địa bàn Diễn Châu ngày càng nhiều. Đã có 7 cơ sở sản xuất lớn đóng tại Diễn Lâm, Diễn Hồng, Diễn Mỹ, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Hoa, Diễn Thọ.


Riêng năm 2018, Diễn Châu có thêm 7 nhà máy may tạo việc làm thường xuyên cho 1100 lao động có việc làm thường xuyên

 

Với việc ngày càng mở rộng sản xuất nên trong năm 2018, các nhà máy đã tạo việc làm mới cho 1100 lao động Diễn Châu. Tiêu biểu như  nhà máy may Wonnin Vina đã tuyển dụng thêm 300 công nhân, nhà máy may Phú Linh tuyển dụng thêm 410 công nhân.... Như vậy, hiện nay Diễn Châu đã có 3800 lao động được tạo việc làm trong các nhà máy may xuất khẩu.

 

Mai Giang

Đài TT-TH Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu