Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Nông dân Diễn Châu khẩn trương gieo trồng 2600 ha lạc xuân
 
Nông dân Diễn Châu khẩn trương gieo trồng 2600 ha lạc xuân (11/01/2019 03:34 PM)


               

Vụ xuân 2019 Diễn Châu cơ cấu 2600 hecta lạc, thời điểm này tranh thủ độ ẩm trong đất cao nên bà con nông dân Diễn Châu đang tích cực ra đồng gieo lạc.


Nhờ được mùa lạc giống từ vụ đông, nên bà con nông dân Diễn Châu đã chủ động được khoảng trên 600 tấn giống đủ gieo trồng 2600 hecta lạc vụ xuân. Thời điểm này, tranh thủ độ ẩm trong đất nên bà con nông dân Diễn Châu đang khẩn trương ra đồng để trồng lạc, với các giống chủ yếu như : Sen Thắt, L14, L20, L23…Xã có diện tích lạc nhiều như: Diễn Thịnh 430 hecta, Diễn Hùng 160 hecta, Diễn Phong 100 hecta. Năm nay huyện tiếp tục trồng 300 hecta lạc Sen thắt nằm trong mô hình xây dựng thương hiệu lạc Diễn Châu. Huyện cũng đã chỉ đạo Diễn Lâm và Diễn Mỹ chuyển đổi thành công 45 hecta đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang trồng lạc.    

 

 

Đến thời điểm này, có khoảng 50% diện tích lạc xuân được gieo trồng xong. Diễn Châu phấn đấu đến cuối tháng 1 sẽ hoàn thành gieo trồng lạc xuân, với 100% diện tích được phủ ni lông

 

Mai Sao- Thanh Tùng

TTVHTTTT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu