Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Sở Nội vụ kiểm tra cải cách hành chính tại Diễn Hải
 
Sở Nội vụ kiểm tra cải cách hành chính tại Diễn Hải (08/11/2019 05:09 PM)


Chiều ngày 5/11, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Diễn Hải.


Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Diễn Hải


Trong năm 2019, công tác cải cách hành chính tại Diễn Hải đã được đơn vị nghiêm túc thực hiện gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Theo đó, từ đầu năm 2019 đến nay, số hồ sơ giải quyết là 2.802, đảm bảo 100% đúng hạn.  23 cán bộ công chức, viên chức đều đạt chuẩn về trình độ. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Một cửa đảm bảo các trang thiết bị, chú trọng thực hiện có nền nếp, theo hướng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.


Bên cạnh những ưu điểm, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực chưa thật sự quyết liệt; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác CCHC ở một số lĩnh vực chưa đảm bảo các nội dung theo yêu cầu... Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2019 và các năm tiếp theo, Đoàn kiểm tra cũng  đề nghị xã Diễn Hải bám sát sự chỉ đạo của cấp trên; tiếp tục đổi mới phương pháp, chủ động hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị đã đề ra từ đầu năm....

Mai Giang – Lê Đồng

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu