Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu 20 tỷ đồng đầu tư xây dựng kênh mương phục vụ sản xuất vụ xuân
 
Diễn Châu 20 tỷ đồng đầu tư xây dựng kênh mương phục vụ sản xuất vụ xuân (04/12/2018 04:28 PM)


Để bảo đảm phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho trên 13.000 hecta cây trồng vụ xuân 2019. Bắt đầu từ tháng 9/2018  đến nay, Xí nghiệp thủy lợi Diễn Châu đã tiến hành duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp gần 100 km kênh tưới do Xí nghiệp quản lý, trong đó có gần 50km làm mới với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn thuộc Xí nghiệp 500 triệu đồng, còn lại là nguồn từ Dự án Jica Nhật Bản.


Xí nghiệp thủy lợi Diễn Châu đã tiến hành duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp gần 100 km kênh tưới do Xí nghiệp quản lý


Song song với việc nâng cấp, tu sửa và xây dựng hệ thống kênh mương, thì Xí nghiệp Thủy lợi Diễn Châu cùng phối hợp với Phòng nông nghiệp huyện, tiếp tục đôn đốc các xã, động viên nhân dân khẩn trương hoàn thành tháng ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng trước ngày 31/12, với 100.000 ngày công được huy động để đào đắp, nạo vét 45.000m3 đất, tu bổ 14.500m3 bờ vùng bờ thửa, phát quang và vớt gần 160.000m2 cây cỏ, bèo tây….với tổng kinh phí 10 tỷ đồng./.

  

Mai Sao

Đài TTTH Diễn Châu

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu