Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Qũy tín dụng Diễn Kỷ (Diễn Châu) mở thêm điểm giao dịch thứ 4
 
Qũy tín dụng Diễn Kỷ (Diễn Châu) mở thêm điểm giao dịch thứ 4 (14/04/2018 05:06 PM)


Quĩ tín dụng nhân dân xã Diễn Kỷ, ngoài việc được đánh giá là quĩ tín dụng nhân dân hoạt động hiệu quả nhất tỉnh, thì với việc ngày 14/4 được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Nghệ An trao quyết định được mở thêm điểm giao dịch thứ tư tại xã Diễn Tháp đã trở thành Quĩ tín dụng có nhiều điểm giao dịch nhất Nghệ An với 4 điểm tại 4 xã là Diễn Kỷ, Diễn Hồng, Diễn Ngọc và Diễn Tháp.Các đại biểu về dự


 Đây là những xã năng động trong làm ăn và có kinh tế phát triển bậc nhất huyện Diễn Châu. Điều này càng khằng định vị thế của 1 Quĩ tín dụng nhân dân trong trong hoạt động cung ứng các dịch vụ tài chính ngân hành phục vụ cho nhân dân địa phương. Đặc biệt với vai trò của mình Quĩ đã góp phần xóa bỏ tình trạng cho vay nặng lãi và tín dụng đen tại các xã nói trên.


Lễ công bố và trao quyết định điểm giao dịch Quĩ tín dụng thứ 4 tại Diễn Tháp


Được biết đến nay  Quĩ tín dụng nhân dân xã Diễn kỷ có 2508 thành viên; huy động tiền gửi  đạt 250 tỷ đồng /năm; dư nợ cho vay đạt trên 260 triệu/năm; lợi nhuận hàng năm đạt trên 2,5 tỷ đồng.

 

                                                                                                                Ngọc Sơn – Lê Đồng

                                                                                                                     Đài Diễn Châu

               

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu