Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính khóa 20
 
Diễn Châu bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính khóa 20 (11/04/2019 04:00 PM)


 

Sáng ngày 11/4, Trường Chính trị Nghệ An phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Diễn Châu tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Hành chính khóa 20, khóa học 2018 – 2019.

 

Sau hơn 01 năm học tập, nghiên cứu, 67 học viên của Diễn Châu đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra và được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác -Lên Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Những quan điểm, đường lối của Đảng; những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở...Thông qua lớp học đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực thực tiễn trong công tác của đội ngũ cán bộ. Kết thúc khóa học, có 100% học viên được tốt nghiệp; trong đó, loại giỏi đạt 29,27%, loại khá đạt 70,73%, không có loại trung bình.

 

Mai Giang

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu