Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Diễn Châu Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019- 2024
 
Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Diễn Châu Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019- 2024 (15/05/2019 03:12 PM)


 

Sáng ngày 15/5, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc MTTQ huyện Diễn Châu đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2019- 2024. Dự và chỉ đạo Đại hội,có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Chu Thế Huyền- Bí thư Huyện ủy, ông Tăng Văn Luyện- Chủ tịch UBND huyện, ông Hà Xuân Quang- Phó Bí thư Huyện ủy.

 

 


Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Diễn Châu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2019- 2024

 

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Diễn Châu cùng với các tổ chức thành viên đã xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân rộng rãi, phát động nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động. Nổi bật là 3 cuộc vận động lớn:  Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;  Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Và thực hiện tốt 3 phong trào:  Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế;  Dân vận khéo và phong trào Đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Đã  hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.  Từ đó, đã đạt được những kết quả: Đến nay đã có 22/38 đạt nông thôn mới . Vận động được gần 7 tỷ đồng quỹ vì người nghèo, từ đó hỗ trợ gần 1100 người nghèo chữa bệnh, tặng gần 30.000 suất quà tết cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 90 hộ nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở. 5 năm qua MTTQ các cấp đã xây dựng được gần 1.300 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội, đã tổ chức được 156 cuộc đối thoại  với 1400 ý kiến góp phần xây dựng Đảng, chính quyền.

 

Những kết quả trên là tiền đề để nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTTQ huyện thực hiện thắng lợi 10 mục tiêu và 5 chương trình hành động, trong đó phấn đấu tỷ lệ tập hợp hội viên tăng từ 1-2%/năm, 100% MTTQ các cấp thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phối hợp do MTTQ các cấp phát động, từ 92- 95% Ban công tác Mặt trận khu dân cư và 100% Ủy ban MTTQ xã đạt loại tốt và xuất sắc.

 

 


Ra mắt 72 vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2019- 2024


Đại hội đã hiệp thương bầu 72 vị ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Diễn Châu,  5 vị vào Ban thường trực, 1 vị giữ chức vụ phó chủ tịch không chuyên trách. Ông Nguyễn Văn Lợi .được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019- 2024./.

 

Mai Sao- Vân Anh

Trun tâm VH- TTTT Diễn Châu

  

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu