Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu thực hiện 9 mô hình cánh đồng luá 1 giống trong vụ xuân
 
Diễn Châu thực hiện 9 mô hình cánh đồng luá 1 giống trong vụ xuân (10/01/2018 09:08 AM)


Trong vụ xuân năm 2018, Diễn Châu thực hiện 9 mô hình cánh đồng lúa 1 giống NA 6, VT 404, QP5. Cụ thể tại xã Diễn Xuân, Diễn Thái, Diễn Minh, Diễn Bình, Diễn Nguyên, Diễn Liên, Diễn Lộc, Diễn Mỹ, Diễn Quảng. Mô hình có tổng diện tích trên 210 ha với 1770 hộ tham gia. Các mô hình đều được Trạm khuyến nông tập huấn kỹ thuật gieo trồng, phòng trừ sâu bệnh, hỗ trợ 30% phân bón và 100% giống với kinh phí gần 700 triệu đồng. Sau khi thu hoạch, các mô hình sẽ được Công ty Cổ phần vật tư nông nghiệp Nghệ An thu mua toàn bộ lúa với giá cao hơn thị trường từ 10-15%.

Hồng Hạnh

Đài TT-TH Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu