Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
HĐND huyện giám sát thực hiện Nghị quyết tại xã Diễn Hải và Diễn Trường
 
HĐND huyện giám sát thực hiện Nghị quyết tại xã Diễn Hải và Diễn Trường (08/10/2021 05:25 PM)


Sáng ngày 7-8/10, Thường trực HĐND huyện do đồng chí Phạm Hồng Thanh- Phó trưởng Ban kinh tế- xã hội làm trưởng đoàn, đã tiến hành  giám sát thực hiện Nghị Quyết HĐND từ năm 2020 đến 9 tháng đầu năm 2021 tại xã Diễn Hải, Diễn Trường.


Toàn cảnh buổi giám sát của HĐND huyện Diễn Châu tại xã Diễn Trường


Đoàn đã giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh , tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản, việc huy động, quản lý và sử dụng các loại quỹ theo Pháp lệnh 34 và quy chế dân chủ cơ sở. Công tác vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ tại các trường học…từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2021 của hai xã Diễn Hải và Diễn Trường.


Qua giám sát, đoàn công tác đánh giá: Thường trực HĐND Diễn Hải đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch đề ra. Việc ban hành Nghị quyết phù phợp với tình hình thực tế của địa phương và bám sát các chỉ tiêu của Nghị quyết để thực hiện. Bên cạnh đó, trong việc xây dựng chỉ tiêu Nghị quyết, HĐND xã Diễn Hải cần xây dựng rõ các chỉ tiêu của từng lĩnh vực.  Quan tâm hoàn thành chỉ tiêu về dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp, một số chỉ tiêu về Văn hóa- xã hội, đảm bảo công tác thu ngân sách. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong 3 tháng cuối năm 2021.


Tại xã Diễn Trường đoàn giám sát cũng đã đánh giá những kết quả mà xã đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế tồn tại về quy trình thực hiện đầu tư xây dựng chưa đảm bảo, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt, đất nông nghiệp bỏ hoang, vi phạm đất đai còn nhiều... Theo đó yêu cầu HĐND xã Diễn Trường cần kiểm tra giám sát những nội dung chưa đạt chỉ tiêu để có giải pháp thực hiện, quan tâm giám sát việc thực hiện vận động và sử dụng các nguồn tài trợ đầu năm học. Cần có giải pháp giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, sau đó mới tiếp tục đầu tư các công trình cấp bách. Đồng thời tập trung rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 để có kế hoạch chỉ đạo hòan thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, Quốc phòng an ninh trong năm 2021.

                                       Mai Sao -   Vân Anh

                          Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu