Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu Dưa chuột vụ đông được giá
 
Diễn Châu Dưa chuột vụ đông được giá (07/10/2019 05:19 PM)


Vụ đông năm 2019,  Diễn Châu đưa vào trồng 350 ha dưa chuột, tập trung ở các xã Diễn Xuân, Diễn Thọ, Diễn Lộc, Diễn Bình và Diễn Hoàng. Toàn bộ diện tích được liên kết với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm đầu ra. Hiện nay có khoảng 30 ha trồng sớm tại xã Diễn Lộc và Diễn Bình đã cho thu hoạch, giá thu mua tạo ruộng là 10.000 đ/kg. Tính trung bình, 1 hecta có năng suất 30 tấn, thu nhập 300 triệu đồng. Cùng với việc thu hoạch thì hiện nay bà con nông dân Diễn Châu đang tích cực chăm bón các trà dưa trồng sau để đảm bảo năng suất, cung ứng kịp thời cho khách hàng.

Lê Đồng

Trung tâm VHTT-TT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu