Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu triển khai thực hiện luật trẻ em năm 2016
 
Diễn Châu triển khai thực hiện luật trẻ em năm 2016 (16/04/2018 11:02 AM)


Ngày 16/4, Huyện Diễn Châu đã triển khai tập huấn luật trẻ em năm 2016 cho 150 người là lãnh đạo xã và cán bộ phụ trách công tác trẻ em ở 39 xã thị trấn.  Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được phổ biến một số nội dung mới của Luật Trẻ em như: Quyền và bổn phận của trẻ em, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền được bảo vệ để không bị xâm hại, không bị bóc lột, mua bán, bắt cóc; Các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng…Huyện Diễn Châu đã triển khai tập huấn luật trẻ em năm 2016 cho 150 người là lãnh đạo xã và cán bộ phụ trách công tác trẻ em ở 39 xã thị trấn


Huyện Diễn Châu có trên 60 nghìn trẻ em, hàng năm đều có những vụ bạo hành trẻ xảy ra, theo đó, UBND huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đến các xã. Trong đó, chú trọng nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và mỗi cá nhân trong việc thực hiện quyền trẻ em; Tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, đồng thời phát động phong trào “Toàn dân chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em”…

Vân Anh – Thanh Tùng

Đài TTTH Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu