Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đại hội Đảng bộ xã Diễn Hải khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Đại hội Đảng bộ xã Diễn Hải khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 (20/05/2020 04:29 PM)


Ngày 20/5, Đảng bộ xã Diễn Hải đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa 28 nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đoàn Chủ tịch Đại Hội Đảng bộ xã Diễn Hải khóa XXVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025


Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Diễn Hải đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thành nguồn lực quan trọng để tạo ra những bước phát triển đột phá trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 10,7 %, vượt chỉ tiêu đại hội. Giá trị thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/người/năm, tăng 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ lao động ngành công nghiệp - xây dựng từ 37 % năm 2015, nay lên đến gần 50%. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới Diễn Hải đã huy động được tổng nguồn vốn trên 450  tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 290 tỷ đồng, hiến 2000m2 đất, phong trào đã làm thay đổi diện mạo, bộ mặt nông thôn của một xã ven biển. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cũng được chú trọng, hiện toàn xã 21 đơn vị, dòng họ văn hóa, tỷ lệ gia đình gia đình văn hóa hàng năm đạt 80% trở lên. Ba cấp học đều đạt chuẩn quốc gia, đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 35 đảng viên, tặng huy hiệu đảng cho 154 đồng chí.


Đồng chí Phạm Xuân Sánh – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại Hội


Đại hội đã bầu 14 người vào BCH Đảng bộ xã khóa 28, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề ra 14 chỉ tiêu trên tất cả lĩnh vực kinh tế văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, với quyết tâm đưa Diễn Hải ngày càng phát triển.

Vân Anh – Thanh Tùng

TTVHTTTT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu