Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Diễn Châu - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp
 
Diễn Châu - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp (10/01/2020 05:35 PM)


Ngày 08/01, dưới sự chủ trì của đ/c Hà Xuân Quang phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Tiểu ban Tuyên truyền và tổ giúp việc của Tiểu ban đã có cuộc họp xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII.

 

Tại cuộc họp, trên cơ sở dự thảo Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền và Tổ giúp việc của Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diễn Châu lần thứ XXXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Ban Tuyên giáo chuẩn bị, các thành viên đã thảo luận đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh Kế hoạch, cũng như bổ sung các nhiệm vụ cho từng thành viên. Theo đó nội dung tuyên truyền tập trung vào trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp bắt đầu từ tháng 01/2020 đến sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng. Phải tạo không khí phấn khởi tin tưởng, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Quan tâm việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân cho các dự thảo các văn kiện trình Đại hội các cấp, tích cực và chủ động ngăn chặn đấu tranh kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch...Đ/c Hà Xuân Quang - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã kết luận tại cuộc họp


Kết luận tại cuộc họp, Đ/c Hà Xuân Quang đề nghị Tiểu ban Tuyên truyền, bổ sung hoàn chỉnh Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, tránh chồng chéo, phải có đầu mối tập trung công việc. Tiểu ban phối hợp tốt với các cấp, các ngành, Đảng bộ các cơ quan đơn vị, và các xã thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên tất cả các phương tiện từ huyện đến cơ sở, từ nay tất cả các hội nghị, cuộc họp đều lồng ghép nội dung phổ biến tuyên truyền về Đại hội Đảng, nhất là những thành tựu nổi bật đã được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 của Đảng bộ huyện Diễn Châu.

 

                                                                                                                                Ngọc Sơn – Lê Đồng

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu