Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đại hội Đảng bộ xã Diễn Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025
 
Đại hội Đảng bộ xã Diễn Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025 (09/06/2020 06:40 PM)


Ngày 7/6, Đảng bộ xã Diễn Phúc đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025.Đại biểu về dự đại hội Đảng bộ xã Diễn Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025


Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Diễn Phúc đã đề ra nhiều chương trình, đề án sát đúng, đồng thời chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đem lại hiệu quả rõ nét. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,4 %, tổng giá trị sản xuất cuối nhiệm kỳ đạt gần 179%, đạt 100% chỉ tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm, tăng 23% so với đầu nhiệm kỳ. Văn hóa xã hội cũng có bước phát triển khá, cả 3 cấp học đều đạt và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Phong trào xây dựng đơn vị văn hóa được chú trọng, đến nay toàn xã có 11 làng, đơn vị, dòng học văn hóa. Quan tâm giải quyết việc làm và công các chính sách, an sinh xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là xã Diễn Phúc đã huy động nguồn vốn trên 234 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 173 tỷ đồng... đầu tư xây dựng được gần 10km đường giao thông nông thôn, nghĩa trang Liệt sỹ, xây mới và nâng cấp 3 trường học, 8 nhà văn hóa xóm, trụ sở UBND xã, trạm y tế.... đưa xã hoàn thành xây dựng xã Nông thôn mới. Có được kết quả đó là nhờ những đổi mới trong công tác xây dựng Đảng từ công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị đến công tác tổ chức cán bộ đều được chú trọng. 5 năm qua đã kết nạp được 26 đảng viên mới. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, thi hoành kỷ luật đảng nên chất lượng đảng viên ngày càng nâng cao, hằng năm hơn 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Đại hội đề ra 30 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ mới như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng, cứng hóa 100% đường giao thông nông thôn, kết nạp 20 đảng viên mới, phấn đấu 80 – 85% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…
Đại hội đã biểu quyết thong qua các chỉ tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu 15 đ/c  vào Ban chấp hành khóa XXXI

 

 

Đại hội cũng đã bầu ra 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI.

 

Vân Anh – Lê Đồng

TTVHTTTT Diễn Châu

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu