Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Diễn Châu NK 2020 - 2025
 
Lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Diễn Châu NK 2020 - 2025 (27/02/2020 03:34 PM)


Ngày 26/2, Đảng bộ huyện Diễn Châu  đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp lần 2 vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa 31, nhiệm kỳ 20202 - 2025.


Đồng chí Chu Thế Huyền – Bí thư huyện ủy chủ trị hội nghị


Các đại biểu tham gia đóng góp lần 2 vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện khóa 31, nhiệm kỳ 20202 - 2025


Sau khi nghe góp ý lần 1 Tiểu ban văn kiện của Đảng bộ Diễn Châu đã tiếp thu chỉnh sửa cơ bản hoàn chỉnh. Tại hội nghị lấy ý kiến lần 2 này đã thống nhất chủ đề đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu khóa XXXI là “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết toàn dân, tích cực đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Diễn Châu phát triển toàn diện, giữ vững trong tốp đầu của tỉnh”. Bên cạnh đó, có 10 ý kiến đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với xu hướng phát triển, điều chỉnh một số chỉ tiêu ở phần bảng biểu, bổ sung đề án xây dựng huyện NTM, nhiều ý kiến trong việc lựa chọn khâu đột phát của nhiệm kỳ, đưa ra 7 giải pháp đưa ra phải phải bao quát hết nhiệm vụ và phải cân đối hài hòa giữa nhiệm vụ và giải pháp. Dự kiến góp ý lần 3 cho Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện Diễn Châu khóa 31 diễn ra vào cuối tháng 3/2020.

Vân Anh – Lê Đồng

TTVHTTTT Diễn Châu

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  >  >>
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu