Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3557/QĐ-UBND 02/11/2021 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản trái pháp luật Tải về
3565/QĐ-UBND 02/11/2021 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 40 năm Thành lập Trường THPT Diễn Châu 3 Tải về
Số 2924/QĐ-HĐND 01/09/2021 Quyết định vv công bố danh mục Nghị quyết QPPL do HĐND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành Tải về
Số 23/KH-UBND 29/01/2021 Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát văn bản QPPL trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2021 Tải về
Số 20/KH-UBND 27/01/2021 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Tải về
Số 07/QĐ-UBND 04/01/2021 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND và UBND huyện ban hành hết hiệu lực thi hành Tải về
Số 3457/QĐ-UBND 07/10/2020 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2019 huyện Diễn Châu Tải về
Số 2529/QĐ-UBND 04/08/2020 Quyết định về việc công khai danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện Diễn châu Tải về
Số 2199/QĐ-UBND 03/07/2020 Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND huyện Diễn Châu Tải về
Số 07/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Kinh tế và hạ tầng Tải về
Số 06/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Lao động – thương binh và xã hội Tải về
Số 05/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Nội vụ Tải về
Số 04/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Tư pháp Tải về
Số 03/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL lĩnh vực thanh tra Tải về
Số 02/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT Tải về
Số 01/QĐ-UBND 17/06/2020 Quyết định về việc bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực Văn hóa - thông tin Tải về
Số 36/KH-UBND 20/02/2020 Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát văn bản QPPL năm 2020 trên địa bàn huyện Diễn Châu Tải về
Số 355/QĐ-UBND 31/01/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2020 Tải về
Số 141/QĐ-UBND 08/01/2020 Quyết định công khai dự toán thu chi NSNN năm 2020 Tải về
Số 12/UBND-KT&HT 03/01/2020 V/v công bố quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động Viettel Nghệ An giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 Tải về
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu