Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 23/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 22/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu Tải về
Số 21/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 20/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 19/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 18/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 17/2018/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Tải về
Số 16/2018/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 23/7/2015 của HĐND huyện về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Phủ Diễn mở rộng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Tải về
Số 15/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải về
Số 12/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2018 Tải về
Số 10/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu giai đoạn 2015-2017 Tải về
Số 09/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 08/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 06/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác quản lý đầu tư các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư giai đoạn 2011-2016 Tải về
Số 05/2017/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải về
Số 20/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Diễn Châu đến năm 2020 (phần 2) Tải về
Số 20/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Diễn Châu đến năm 2020 (phần 1) Tải về
Số 26/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 25/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về nhiệm vụ năm 2017 Tải về
Số 23/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về kế hoạch đầu tư công năm 2017 Tải về
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu