Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 02/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 03/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 04/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết thông qua bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch Tải về
Số 05/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch XDCB năm 2019 (từ nguồn chưa phân bổ) và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải về
Số 01/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 01/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó chủ tịch UBND huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 06/NQ-HĐND 08/04/2019 Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận Thị trấn Diễn Châu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V Tải về
Số 23/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 22/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu Tải về
Số 21/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 20/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 19/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 18/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 17/2018/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 Tải về
Số 16/2018/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 23/7/2015 của HĐND huyện về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Phủ Diễn mở rộng huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Tải về
Số 15/NQ-HĐND 27/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019 Tải về
Số 12/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2018 Tải về
Số 10/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu giai đoạn 2015-2017 Tải về
Số 09/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 08/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu