Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 12/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2018 Tải về
Số 10/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về việc thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Diễn Châu giai đoạn 2015-2017 Tải về
Số 09/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 08/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 06/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác quản lý đầu tư các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư giai đoạn 2011-2016 Tải về
Số 05/2017/NQ-HĐND 27/12/2017 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Tải về
Số 20/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Diễn Châu đến năm 2020 (phần 2) Tải về
Số 20/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Diễn Châu đến năm 2020 (phần 1) Tải về
Số 26/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện Diễn Châu khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 25/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về nhiệm vụ năm 2017 Tải về
Số 23/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về kế hoạch đầu tư công năm 2017 Tải về
Số 22/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về định hướng chương trình hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 21/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
Số 19/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017 Tải về
Số 18/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về xử lý kết quả rà soát VBQPPL do HĐND huyện ban hành từ 15/8/2016 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành Tải về
Số 17/2016/NQ-HĐND 27/12/2016 Về phê chuẩn các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN Tải về
Số: 15/2016/NQ-HĐND 28/07/2016 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Tải về
Số 14/2016/NQ-HĐND 28/07/2016 Nghị quyết phê chuẩn bổ sung chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2016, huyện Diễn Châu Tải về
Số: 16 /TB-HĐND.CT 09/06/2016 THÔNG BÁO TRIỆU TẬP KỲ HỌP THỨ NHẤT- HĐND HUYỆN KHÓA XIX Tải về
Số: 19 /NQ-HĐND 29/12/2015 Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2016 Tải về
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu