Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Các tổ chức chính trị - xã hội
 
Các tổ chức chính trị - xã hội (08/05/2015 08:38 AM)

1. Uỷ ban MTTQ huyện:

- Địa chỉ; Khối 3. thị Trấn Diễn Châu.

- Điện thoại: 02383862383.

- Địa chi gmail: Mttqdienchau1@gmail.com

- Tên người đứng đầu: Cao Đức Hùng; HUV - Chủ tịch

- Cấp phó:

+ Võ Sỹ Tài: Phó Chủ tịch

+ Nguyễn Văn Lệ: Phó Chủ tịch

+ Hà Thị Hương: Phó Chủ tịch

2. Hội cựu chiến binh:

- Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn Diễn Châu

- Điện thoại: 02383862512

- Tên người đứng đầu: Cao Huy Lương – Chủ tịch

Điện thoại:

- Tên người cấp phó:

+ Nguyễn Tiến Đảm– Phó chủ tịch

Điện thoại: .................

+ Nguyễn Văn Thanh – Phó chủ tịch

Điện thoại: .......................

3. Hội Liên hiệp phụ nữ:

- Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn Diễn Châu

- Điện thoại: 02383.862.118

- Email: Hoilhpndienchau@gmail.com

- Tên người đứng đầu: Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch

Điện thoại: 0914.445.129

Email: hoanguyen_129@yahoo.com.vn

- Tên người cấp phó:

+ Hà Anh Thơ – Phó chủ tịch

Điện thoại: 0986.661.173

Email: anhtho173@gmail.com

+ Đậu Thị Nga – Phó chủ tịch

Điện thoại: 0917.364.156

Email: hainganguyen01@gmail.com

4. Hội Nông dân:

- Địa chỉ; Khối 3. thị Trấn Diễn Châu.

- Điện thoại: 02383862820.

- Địa chi gmail: hoinongdandc@gmail.com.

- Tên người đứng đầu: Ngô Đình Tưu;  Chủ tịch

   - Cấp phó:

+ Bùi Văn Khuyến, Phó Chủ tịch

+ Nguyễn Xuân Đài, Phó Chủ tịch

5. Huyện đoàn:

- Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn Diễn Châu

- Điện thoại: 02383625868

- Email: huyendoandienchau.1@gmail.com

- Tên người đứng đầu:

Đồng chí:  Lê Việt Dũng  – Bí thư Huyện đoàn

Email:

- Tên người cấp phó:

+ Đồng chí:  Ngô Thành Công – Phó Bí thư Huyện đoàn

ĐT: 0979970494

Email: ngothanhcongdhv@gmail.com

- Tên người cấp phó:

+ Đồng chí:  Đậu Thị Thu Hiền – Phó Bí thư Huyện đoàn

ĐT: 0918007810

Email: daudaulatoi@gmail.com

6. Liên đoàn Lao động huyện:

- Địa chỉ: Khối 2 Thị Trấn Diễn Châu tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 02383.862.601

- Email: ldlddienchau@gmail.com

- Tên người đứng đầu: Phạm Đức Cường - Chủ tịch

Điện thoại: 02383.862.601

Email: duccuongdh.dc@gmail.com

- Tên người cấp phó: Vũ Duy Từ - Phó Chủ tịch

Điện thoại: 02383.862.601

Email: tuduyvu.ldld@gmail.com

 |  Đầu trang
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu