Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch ĐT & PT
Skip portletPortlet Menu
 
Văn hóa - Du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
Huyện ủy và các Ban của đảng, Danh sách BTV, BCH đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020
 
Huyện ủy và các Ban của đảng, Danh sách BTV, BCH đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 (09/09/2016 01:53 PM)

1. Thường trực Huyện ủy:

- Chu Thế Huyền: Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.

         Điện thoại: 0912 363 464

          Email: chuthehuyentnmtna@gmail.com

- Hà Xuân Quang: Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

          Điện thoại: 0983 234 777

- Tăng Văn Luyện: Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện.

          Điện thoại: 0913 047 020

 

2. Văn phòng Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 321

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Lợi

        + ĐT: 0989 883 557

        + Email:

- Phó Chánh Văn phòng: Cao Đức Thắng

         Điện thoại: ..................................

         Email: ..................................

- Phó Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Giáp

        Điện thoại: 0984 158 525


3. Ban Tổ chức Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 094

- Trưởng ban: Hoàng Xuân Luyện

          Điện thoại: 098.9095.389

          Email: Luyenhx@gmail.com

- Các Phó Trưởng ban:

+ Ngô Sỹ Thành

            Điện thoại: 0984 379 798

 + Nguyễn Anh Tuấn

            Điện thoại: 0987 829 986


4. Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 051

- Chủ nhiệm UBKT: ...................

              Điện thoại:

- Phó CNUBKT: Nguyễn Văn Viên

              Điện thoại: 0915.670.719

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 052

- Trưởng Ban Tuyên giáo: Chu Văn Thiệp

             Điện thoại: 0946.534.062

            Email.com: Thiephu@gmail.com

- Các Phó Trưởng Ban:

Chu Hồng Phi

            Điện thoại: 0913.345.626

Đồng Thị Vân

            Điện thoại: 0914.452.559

6. Ban Dân vận Huyện ủy:

- Điện thoại: 0238 3862 093

- Trưởng Ban Dân vận: Hoàng Văn Bốn

              Điện thoại: 0912.480.459

             Email: hoangbon@gmail.com

- Các Phó Trưởng Ban:

+ Lê Viết Hợp

          Điện thoại: 0988.506.166

+ Trần Xuân Hải

           Điện thoại: 0984 965 279

DANH SÁCH

Uỷ viên Ban thường vụ huyện uỷ Diễn Châu nhiệm kỳ 2015-2020

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Email cá nhân

1

Chu Thế Huyền

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

02383.862.315

huyenct@dienchau.nghean.gov.vn

2

Tăng Văn Luyện

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy -
Chủ tịch UBND huyện

02383.862.302

luyentv@dienchau.nghean.gov.vn 

3

4

Hà Xuân Quang

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383.862.546

quanghx@dienchau.nghean.gov.vn

5

Đặng Thị Thanh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

02383.621.038

thanhdt@dienchau.nghean.gov.vn

6

Cao Đức Hùng

Chủ tịch UBMTTQ huyện

02383.862.383

hungcd@dienchau.nghean.gov.vn

7

Hoàng Xuân Luyện

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

02383.625.004

luyenhx@dienchau.nghean.gov.vn

8

Ngô Xuân Văn

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

02383.625.368

vannx@dienchau.nghean.gov.vn

9

Chu Văn Thiệp

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

02383.625.372

thiepcn@dienchau.nghean.gov.vn

10

Hoàng Văn Bốn

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

02383.862.093

bonhv@dienchau.nghean.gov.vn

11

Nguyễn Duy Thanh

Trưởng Công an huyện

02383.862.209

thanhnd@dienchau.nghean.gov.vn

12

Hoàng Minh Đạo

Chỉ huy trưởng Quân sự huyện

02383.862.416

daohm@dienchau.nghean.gov.vn

13

Phạm Xuân Sánh

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383.623.700

sanhpx@dienchau.nghean.gov.vn

 

DANH SÁCH

Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện Diễn Châu nhiệm kỳ 2015-2020

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Email cá nhân

1

Trần Văn Cương

Bí thư HU - CT HĐND huyện

02383.862.303

cuongtv@dienchau.nghean.gov.vn

2

Chu Thế Huyền

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

02383.862.315

 huyenct@dienchau.nghean.gov.vn

3

Tăng Văn Luyện

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

02383.862.302

 luyentv@dienchau.nghean.gov.vn

4

Hà Xuân Quang

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383.862.546

 quanghx@dienchau.nghean.gov.vn

5

Đặng Thị Thanh

Phó Chủ tịch HĐND huyện

02383.621.038

 thanhdt@dienchau.nghean.gov.vn

6

Cao Đức Hùng

Chủ tịch UBMTTQ huyện

02383.862.383

 hungcd@dienchau.nghean.gov.vn

7

Hoàng Xuân Luyện

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

02383.625.004

 luyenhx@dienchau.nghean.gov.vn

8

Ngô Xuân Văn

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

02383.625.368

 vannx@dienchau.nghean.gov.vn

9

Chu Văn Thiệp

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

02383.625.372

 thiepcv@dienchau.nghean.gov.vn

10

Hoàng Văn Bốn

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

02383.862.093

 bonhv@dienchau.nghean.gov.vn

11

Nguyễn Duy Thanh

Trưởng Công an huyện

02383.862.209

 thanhnd@dienchau.nghean.gov.vn

12

Hoàng Minh Đạo

Chỉ huy trưởng Quân sự huyện

02383.862.416

 daohm@dienchau.nghean.gov.vn

13

Phạm Xuân Sánh

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383.623.700

 sanhpx@dienchau.nghean.gov.vn

14

Nguyễn Xuân Hải

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

 hainx@dienchau.nghean.gov.vn

15

Chu Hồng Phi

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo HU

 

 phich@dienchau.nghean.gov.vn

16

Nguyễn Văn Viên

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 viennv@dienchau.nghean.gov.vn

17

Lê Mạnh Hiên

Trưởng Phòng Tài chính - KH

 

 hienlm@dienchau.nghean.gov.vn

18

Trần Văn Hiến

Chánh VP HĐND-UBND huyện

 

 hientv@dienchau.nghean.gov.vn

19

Nguyễn Trọng Huyến

Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ

 

 huyennt@dienchau.nghean.gov.vn

20

Phan Xuân Vinh

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 vinhpx@dienchau.nghean.gov.vn

21

Võ Sỹ Tài

Trưởng Phòng Văn hóa thông tin

 

 taivs@dienchau.nghean.gov.vn

22

Hoàng Lân

Chủ tịch Hội nông dân huyện

 

 lanh@dienchau.nghean.gov.vn

23

Lê Đức Phát

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 phatld@dienchau.nghean.gov.vn

24

Nguyễn Văn Lợi

Trưởng Phòng Nội vụ

 

 loinv@dienchau.nghean.gov.vn

25

Ngô Quang Long

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện

 

 longnq@dienchau.nghean.gov.vn

26

Phạm Đức Cường

Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

 cuongpd@dienchau.nghean.gov.vn

27

Cao Đình Minh

Giám đốc Trung tâm y tế huyện

 

 minhcd@dienchau.nghean.gov.vn

28

Ngô Sỹ Thành

Bí thư Đảng ủy xã Diễn Thái

 

 thanhns@dienchau.nghean.gov.vn

29

Nguyễn Văn Sơn

Trưởng Phòng Tài nguyên MT

 

 sonnv@dienchau.nghean.gov.vn

30

Nguyễn Thị Hoa

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện

 

 hoant@dienchau.nghean.gov.vn

31

Lê Thế Hiếu

Trưởng Phòng Nông nghiệp PTNT

 

 hieult@dienchau.nghean.gov.vn

32

Nguyễn Xuân Khoa

Bí thư Đảng ủy xã Diễn Phúc

 

 khoanx@dienchau.nghean.gov.vn

33

Phạm Khắc Biển

Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài

 

 bienpk@dienchau.nghean.gov.vn

34

Nguyễn Thị Huyền

Chánh án Tòa án nhân dân huyện

 

 huyennt@dienchau.nghean.gov.vn

35

Hồ Thị Tâm

Bí thư Đảng ủy xã Diễn Thành

 

 tamht@dienchau.nghean.gov.vn

36

Trương Văn Đức

Chánh Thanh tra huyện

 

 ductv@dienchau.nghean.gov.vn

37

Cao Thị Thúy

Bí thư Đảng ủy Xã Diễn Phú

 

 thuyct@dienchau.nghean.gov.vn

38

Phạm Văn Thuyên

Chủ tịch UBND xã Diễn Hải

 

 thuyenpv@dienchau.nghean.gov.vn

39

Chu Thị Khuyên

Chủ tịch UBND xã Diễn Tháp

 

 khuyenct@dienchau.nghean.gov.vn

40

Lê Hồng Nghệ

Chủ tịch UBND xã Diễn Trường

 

 nghelh@dienchau.nghean.gov.vn

41

Nguyễn Văn Thành

Viện trưởng Viện KSND huyện

 

 thanhnv@dienchau.nghean.gov.vn 

 |  Đầu trang
 
 
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu