image banner
UBND huyện Diễn Châu họp thường kỳ tháng 6

Sáng ngày 17/6, UBND huyện Diễn Châu đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2022, đồng chí Tăng Văn Luyện- Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.   

Cuộc họp đã giành thời gian nghe và cho ý kiến về các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH- QPAN; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và 1 số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công ngân sách huyện các năm 2021, 2022 và đề xuất bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021- 2025, báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022…..

Sau khi nghe nội dung các báo cáo cũng như 1 số ý kiến của các đại biểu liên quan đến các vấn đề như: tài nguyên môi trường, công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc- Nam. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề đất bỏ hoang trong sản xuất hè thu, vấn đề xây dựng nông thôn mới, phân bổ ngân sách đối với các dự án, công trình trọng điểm cấp huyện…..

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Tăng Văn Luyện- chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Văn phòng UBND huyện tổng hợp các ý kiến của đại biểu, đặc biệt liên quan đến các ý kiến của cử tri chuyển các phòng ngành trả lời kịp thời

Đồng chí Tăng Văn Luyện- chủ tịch UBND huyện kết luận, chỉ đạo: Văn phòng UBND huyện tổng hợp các ý kiến của đại biểu, đặc biệt liên quan đến các ý kiến của cử tri chuyển các phòng ngành trả lời kịp thời. Làm tốt công tác PCCCR trong mùa nắng nóng, khẩn trương chỉ đạo 3 xã còn lại Diễn Bích, Diễn Vạn, Diễn Đoài hoàn thành các tiêu chí NTM để trong tháng 9 hoàn thành hồ sơ trình duyệt huyện NTM. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc- Nam tại xã Diễn Đoài, tích cực tuyên truyền vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tránh tình trạng bỏ hoang trong vụ hè thu, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống cầu, cống, đê điều để phục vụ công tác phòng chống bão lụt… Các phòng ban, ngành chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ IV, diễn ra vào cuối tháng 6/2022

                                                                                               

Mai Sao- Vân Anh

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

 

 

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn