image banner
Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí huyện Diễn Châu

DANH SÁCH

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ HUYỆN DIỄN CHÂU

 

 TT

Đơn v

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

I.

UBND huyện

Lê Mạnh Hiên

Phó Chủ tịch UBND huyện

0989 243 678

lemanhhientckh@gmail.com

II.

UBND các xã, thị trấn

 

 

 

 

1

Xã Din Phú

Trần Minh Hạnh

Chủ tịch UBND

0984 656 606

 

2

Xã Din Th

Đặng Quang Trung

Chủ tịch UBND

0984 659 968

 

3

Xã Din Lc

Phạm Văn Hướng

Chủ tịch UBND

0983 455 700

huongctdienloc@gmail.com

4

Xã Din Li

Tạ Thanh Bình

Phó Chủ tịch UBND

0984 475 546

 

5

Xã Din Tân

Đậu Công Triều

Chủ tịch UBND

0385 563 801

 

6

Xã Diễn Trung

Hồ Công Thắng

Phó Chủ tịch UBND

0964 204 999

 

7

Xã Din An

Cao Ngọc Sơn

Pho Chủ tịch UBND

0915 170 472

Caongocson.ha@gmail.com

8

Xã Diễn Thnh

Hà Huy Đồng

Chủ tịch UBND

0912 057 501

 

9

Xã Diễn Phúc

Trần Đình Tứ

Phó Chủ tịch UBND

0987 614 905

Trandinhtu1968@gmail.com

10

Xã Diễn Thành

Hồ Thị Tâm

Chủ tịch UBND

0977 969 351

Hothitam294@gmail.com

11

Th trn DC

Phan Văn Ánh

Chủ tịch UBND

0912 075 259

lamthitran79.dc@gmail.com

12

Xã Din Cát

Nguyễn Xuân Huy

Chủ tịch UBND

0984 352 566

xuanhuydiencat@gmail.com

13

Xã Diễn Ngc

Nguyễn Văn Dũng

Phó Chủ tịch UBND

0943 319 828

 

14

Xã Diễn Bích

Nguyễn Viết Mãn

Chủ tịch UBND

0983 628 934

ubdienbich@gmail.com

15

Xã Din Vn

Đặng Văn Công

Chủ tịch UBND

0989 883 536

Congbay68@gmail.com

16

Xã Diễn Kim

Phạm Xuân Bang

Chủ tịch UBND

0912 097 945

hhphat68@gmail.com

17

Xã Diễn Phong

Trương Hồng Khôi

Chủ tịch UBND

0978 123 156

truonghongkhoi@gmail.com

18

Xã Diễn Hồng

Nguyễn Hồng Trung

Chủ tịch UBND

0985 078 233

Hongtrung233@gmail.com

19

Xã Din M

Nguyễn Công Tứ

Phó Chủ tịch UBND

0396 173 715

nguyencongtupct@gmail.com

20

Xã Din Hi

Nguyễn Cầu

Phó Chủ tịch UBND

0961 602 789

Nguyencau789@gmail.com

21

Xã Diễn Hùng

Nguyễn Đào

Chủ tịch UBND

0915 142 866

anhdao02091965@gmail.com

22

Xã Diễn Hoàng

Nguyễn Tân

Chủ tịch UBND

01666 824 101

Nguyenphuctanxom15dh@gmail.com

23

Xã Diễn Lâm

Nguyễn Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBND

0971 558 326

sondienlam@gmail.com

24

Xã Diễn Đoài

Nguyễn Duy Tịnh

Phó Chủ tịch UBND

0979 098 234

nguyenduytinhubdiendoai@gmail.com

25

Xã Diễn Trường

Lê Hồng Nghệ

Chủ tịch UBND

0915 930 153

Dientruongxadc@gmail.com

26

Xã Din Yên

Lê Đức Hưng

Phó Chủ tịch UBND

0946 078 647

Hungleduc1973@gmail.com

27

Xã Diễn Xuân

Nguyễn Văn Thống

Chủ tịch UBND

0979 695 562

thongnguyentnmtdc@gmail.com

28

Xã Diễn Tháp

Chu Thị Khuyên

Chủ tịch UBND

01689 817 605

chukhuyen1964@gmail.com

29

Xã Din Liên

Võ Văn Chính

Chủ tịch UBND

0972 161 267

chinhctdienlien@gmail.com

30

Xã Din K

Đậu Xuân Trường

Phó Chủ tịch UBND

0978 867 286

dauxuantruong@gmail.com

31

Xã DiĐồng

Trương Văn Hòa

Chủ tịch UBND

0988 821 236

truongvanhoa0712@gmail.com

32

Xã Din Nguyên

Đàm Văn Hiên

Chủ tịch UBND

0984 014 655

diennguyen.ubnd@gmail.com

33

Xã Din Thái

Nguyễn Văn Trọng

Chủ tịch UBND

0975 468 487

Nguyenvantrongdienthai@gmail.com

34

Xã Din Hoa

Đặng Xuân Hà

Phó Chủ tịch UBND

01694 426 209

 

35

Xã Diễn Hnh

Tăng Văn Thành

Chủ tịch UBND

0976 481 464

Thanhtang1962@gmail.com

36

Xã Diễn Qung

Tăng Ngọc Quý

Chủ tịch UBND

033 9271 453

tangngocquypct@gmail.com

37

Xã Minh Châu

Võ Đình Quyền

Chủ tịch UBND

0973 485 283

quyenuydienbinh@gmail.com


THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn