image banner
Các tổ chức chính trị - xã hội

1. Uỷ ban MTTQ huyện:

- Địa chỉ; Khối 3, thị Trấn Diễn Châu.

- Điện thoại: 02383862383.

- Địa chi gmail: Mttqdienchau1@gmail.com

- Người đứng đầu: Ông Ngô Sỹ Thành - Chủ tịch

- Cấp phó:

+ Ông Nguyễn Văn Lệ: Phó Chủ tịch

+ Bà Hà Thị Hương: Phó Chủ tịch

2. Hội cựu chiến binh:

- Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn Diễn Châu

- Điện thoại: 02383862512

- Người đứng đầu: Ông Cao Huy Lương – Chủ tịch

  Điện thoại:

- Cấp phó:

+ Ông Nguyễn Tiến Đảm– Phó chủ tịch

  Điện thoại: .................

+ Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó chủ tịch

  Điện thoại: .......................

3. Hội Liên hiệp phụ nữ:

- Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn Diễn Châu

- Điện thoại: 02383.862.118

- Email: Hoilhpndienchau@gmail.com

- Người đứng đầu: Bà Cao Thị Thúy – Chủ tịch

  Điện thoại: 0979 987 208

Email: 

- Cấp phó: Bà Hà Anh Thơ – Phó chủ tịch

  Điện thoại: 0986.661.173

  Email: anhtho173@gmail.com

4. Hội Nông dân:

- Địa chỉ; Khối 3. thị Trấn Diễn Châu.

- Điện thoại: 02383862820.

- Địa chi gmail: hoinongdandc@gmail.com.

- Người đứng đầu: Ông Ngô Đình Tưu;  Chủ tịch

  Điện thoại: 0903 447 289

- Cấp phó: Ông Phan Huy Hảo, Phó Chủ tịch

  Điện thoại: 0978 538 402

5. Huyện đoàn:

- Địa chỉ: Khối 3 – Thị trấn Diễn Châu

- Điện thoại: 02383625868

- Email: huyendoandienchau.1@gmail.com

- Người đứng đầu: Ông Ngô Thành Công – Bí thư Huyện đoàn

  ĐT: 0979970494

  Email: ngothanhcongdhv@gmail.com

- Cấp phó: Bà Đậu Thị Thu Hiền – Phó Bí thư Huyện đoàn

  ĐT: 0918007810

  Email: daudaulatoi@gmail.com

6. Liên đoàn Lao động huyện:

- Địa chỉ: Khối 2 Thị Trấn Diễn Châu tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 02383.862.601

- Email: ldlddienchau@gmail.com

- Người đứng đầu: Phạm Đức Cường - Chủ tịch

  Điện thoại: 02383.862.601

  Email: duccuongdh.dc@gmail.com

- Cấp phó:

+ Ông Vũ Duy Từ - Phó Chủ tịch

  Điện thoại: 02383.862.601

  Email: tuduyvu.ldld@gmail.com

+ Ông ........................ - Phó Chủ tịch

  Điện thoại:

  Email:

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn