image banner
Về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg và thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hoá
Số ký hiệu văn bản 1249/UBND-VP
Ngày ban hành 25/05/2022
Ngày hiệu lực 25/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg và thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hoá
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực UBND cấp Huyện
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Ve-viec-thuc-hien-nhiem-vu-duoc-giao-tai-Quyet-dinh-so-06-QD-TTg-va-thuc-hien-ket-noi-tich-hop-chia-se-tai-lieu-so-hoa637891705874034230.pdf

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DIỄN CHÂU
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: K3 - Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 623 574- Email: dienchau@nghean.gov.vn